DA

SERVICEVILKÅR/PRIVATLIVSPOLITIK

Introduktion. Velkommen til keepvid.com ("Webstedet"). Din brug af webstedet og KeepVid ("Firmaets") online produkter og tjenester (tilsammen benævnt "Tjenester") er underlagt vilkårene i en juridisk aftale mellem dig og Firmaet. Aftalen består af disse Servicevilkår og Firmaets Privatlivspolitik (tilsammen "Vilkårene").

 1. Websted. Udtrykket Websted, som det bruges her og er defineret i punkt 1 omfatter, uden begrænsning, information, links og andre tjenester, som kan tilgås via hvilket som helst medium eller enhed nu kendt eller herefter udviklet og er tilgængelig på Webstedet, herunder uden begrænsning Tjenesterne. Du forstår og accepterer, at din brug af Webstedet kan resultere i visse meddelelser fra Firmaet, såsom servicebekendtgørelser, ordrebehandling og administrative meddelelser.
 2. Accept af Vilkår. For at kunne bruge Tjenesterne, skal du først acceptere Vilkårene. Du må ikke bruge Tjenesterne, hvis du ikke accepterer Vilkårene. Du kan acceptere Vilkårene ved at bruge Tjenesterne. I så tilfælde forstår og accepterer du, at Firmaet vil behandle din brug af Tjenesterne som accept af Vilkårene fra og med det pågældende tidspunkt. Du må ikke bruge Tjenesterne og kan ikke acceptere Vilkårene, hvis (i) du ikke er myndigog kan indgå en bindende kontrakt med Firmaet; eller (ii) du er en person, der er afskåret fra at modtage Tjenesterne i henhold til lovgivningen i USA eller andre lande, herunder det land, hvor du er bosiddende, eller hvorfra du bruger Tjenesterne.
 3. Ændringer af Vilkår. Firmaet kan ændre Vilkårene fra tid til anden. Når disse ændringer finder sted, vil Firmaet opslå de reviderede vilkår her. Du forstår og accepterer, at hvis du bruger Tjenesterne efter den dato, hvor de gældende vilkår er blevet ændret, udgør din brug accept af de opdaterede vilkår.
 4. Krav. Du accepterer udelukkende at bruge Webstedet til formål, der er tilladt af Vilkårene og gældende lov, bestemmelser eller generelt accepteret brug i de relevante jurisdiktioner.
 5. Forbudt opførsel. Du acceptere at afholde dig fra følgende:
  1. Beskæftige dig med aktiviteter, der forstyrrer eller afbryder Webstedet, Tjenesterne eller de servere og de netværker, der er tilsluttet Tjenesterne, eller at undlade at overholde krav, procedurer, politikker eller regler for netværker forbundet med Tjenesterne;
  2. Bruge Tjenesterne til noget svigagtigt eller ulovligt formål eller indsamle personlige oplysninger uden forudgående samtykke;
  3. Forfalske overskrifter, manipulere identifikatorer, eller gøre noget andet for at skjule oprindelsen af noget som helst Indhold eller ændre noget Indhold;
  4. Uploade, opslå, maile, overføre eller på anden måde gøre Indhold tilgængeligt, som krænker nogen som helst parts patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder af enhver part;
  5. Uploade, opslå, maile, overføre eller på anden måde gøre Indhold tilgængeligt, som indeholder software virusser eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af nogen som helst ​​computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr;
  6. Uploade, opslå, maile, overføre eller på anden måde gøre kommercielt Indhold tilgængeligt; eller
  7. Udgive dig for at være hvilken som helst person eller enhed, eller uærligt sige eller på anden måde give et misvisende billede af dit tilhørsforhold til en person eller enhed, under tilmeldingen eller på anden måde.
 6. Overvågning. Firmaet reserves retten til, men er ikke forpligtet til at overvåge, frasortere, gennemse, afvise eller fjerne hvilket som helst Indhold fra Webstedet af hvilken som helst grund og med eller uden varsel.
 7. Opsigelse. Vilkårene vil fortsat gælde, indtil opsigelse af enten dig eller Firmaet. Hvis du ønsker at opsige din juridiske aftale med Firmaet, kan du gøre det ved at holde op med at bruge alle Tjenester. Firmaet kan opsige sin juridiske aftale med dig når som helst efter eget skøn og med eller uden varsel, herunder hvis: (i) du har overtrådt en bestemmelse i Vilkårene; (ii) Tjenesterne ændres, fjernes eller ikke længere er kommercielt levedygtige.
 8. Immaterielle rettigheder. Du forstår, at alle oplysninger eller materiale, der er tilgængeligt som en del af eller gennem Tjenesterne eller Webstedet ( "Indholdet") er udelukkende den persons ansvar, hvorfra sådanne oplysninger eller materiale stammer. Alt indhold, herunder, men ikke begrænset til, reklamer, indlæg, blogs, beskeder og links fra tredjeparter på Webstedet kan være beskyttet af immaterielle rettigheder tilhørende udbyderen af ​​Indholdet (eller af andre personer eller enheder). Du må ikke ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere, kopiere eller skabe afledte værker baseret på dette Indhold (helt eller delvist), medmindre du har fået skriftlig tilladelse af ejerne af dette Indhold. Du anerkender og accepterer, at: (i) Firmaet (eller dets licensgivere) ejer alle juridiske rettigheder, titler og interesse i og til Tjenesterne og til Indhold skabt af Firmaet, herunder alle immaterielle rettigheder, der eksisterer som del af Tjenesterne (uanset om disse rettigheder tilfældigvis er registreret eller ej, og uanset hvor i verden disse rettigheder måtte eksistere); og (ii) at Firmaet på ingen måde er ansvarlig for, og heller ikke har noget ansvar i forhold til, noget som helst Indhold, der ikke er skabt af Firmaet. De varemærker, servicemærker og handelsnavne, der optræder på Webstedet er Firmaets sædvaneretslige eller registrerede varemærker tilhørende Firmaet, dets licensgivere, eller andre. Intet varemærke, servicemærke eller handelsnavn kan bruges uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ejeren.
 9. Bidrag. Ved at indsende ideer, forslag, anmeldelser, dokumenter, og/eller tilbud ("Bidrag") til Firmaet anerkender, repræsenterer og accepterer du at:
  1. Dine Bidrag ikke må indholde fortrolig eller ejendomsbeskyttet information;
  2. Firmaet er ikke forpligtet til nogen fortrolighed, udtrykkelig eller stiltiende, hvad angår Bidrag;
  3. Firmaet skal have ret til at bruge og offentliggøre sådanne Bidrag af hvilken som helst grund;
  4. Firmaet kan eventuelt allerede have noget, der minder om Bidragene, i tankerne eller i udvikling;
  5. Dine Bidrag bliver automatisk Firmaets ejendom uden nogen forpligtelse fra Firmaet til dig; og
  6. Du er ikke berettiget til nogen kompensation eller godtgørelse af nogen art fra Firmaet under nogen omstændigheder.
 10. Links.
  1. Udgående. Tjenesterne kan indeholde hyperlinks til andre websteder eller ressourcer. Firmaet har muligvis ikke kontrol over sådanne websteder eller ressourcer. Du anerkender og accepterer, at Firmaet ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af ​​sådanne eksterne websteder eller ressourcer, og at det ikke siger god for annoncer, produkter eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer. Du anerkender og accepterer, at Firmaet ikke er ansvarlig for tab eller skade, du kan blive udsat for som følge af tilgængeligheden af ​​disse eksterne websteder eller ressourcer, eller som følge af en eventuel lid på dine vegne til fuldstændigheden, nøjagtigheden, eller eksistensen af ​​eventuelle reklamer, produkter eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer.
  2. Indgående. Du er velkommen til at oprette et link til Webstedet, så længe linket ikke angiver eller antyder Firmaets godkendelse eller sponsorering af dig, din virksomhed eller dit websted. Du må ikke sætte nogen del af Webstedet i rammer uden forudgående skriftlig tilladelse fra Firmaet.
 11. Tvister med tredjeparter. Hvis der opstår en tvist mellem Webstedets brugere, eller mellem en bruger og en tredjepart, forstår og accepterer du, at Firmaet ikke er forpligtet til at blive involveret. I tilfælde af at du har en tvist med en eller flere andre deltagere eller tredjeparter, frigiver du Firmaet, dets funktionærer, medarbejdere, agenter, repræsentanter og efterfølgere fra eventuelle krav, forlangender og erstatninger af enhver art eller slags, kendte eller ukendte, formodede eller ikke formodede, offentliggjorte og ikke offentliggjorte, der udspringer af eller på nogen måde er forbundet med sådanne tvister.
 12. Ændringer eller ophør af Tjenester. Du anerkender og accepterer, at formen og egenskaberne af de Tjenester Firmaet leverer kan ændres fra tid til anden uden foregående varsel til dig. Du anerkender og accepterer, at Firmaet også kan holde op med at levere Tjenesterne (eller hvilke som helst funktioner) permanent eller midlertidigt til dig eller til brugere som sådan, udelukkende efter Firmaets skøn, uden foregående varsel til dig. Du accepterer, at Firmaet ikke vil hæfte over for dig eller over for nogen tredjepart for en eventuel ændring, suspension eller ophør af Tjenesterne.
 13. Skadeskrav. Du invilliger i at holde Firmaet skadesløst for ethvert krav, herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger, fra tredjemand på grund af eller som følge af indhold, du indsender, slår op, overfører eller på anden måde gør tilgængeligt via Tjenesterne, din brug af Tjenesterne, din forbindelse til Webstedet eller Tjenesterne, din overtrædelse af Vilkårene, eller din overtrædelse af andres rettigheder. Du accepterer også at holde Firmaet skadesløst for alle ansvar eller skader som følge af brugen af ​​indhold, der leveres via Tjenesterne eller på Webstedet, uanset om sådanne oplysninger blev leveret af Firmaet eller en tredjepart.
 14. ANSVARSFRASKRIVELSE. Du forstår udtrykkeligt og accepterer, at din brug af Tjenesterne er på egen risiko, og at Tjenesterne leveres "som de er" og "som tilgængelige." Især repræsenterer eller garanterer Firmaet, dets ledere, associerede selskaber og licensgivere ikke, at (a) din brug af Tjenesterne vil opfylde dine krav; (B) din brug af Tjenesterne vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri; (C) oplysninger indhentet af dig som et resultat af din brug af Tjenesterne vil være nøjagtige eller pålidelige; og (d), at fejl i driften eller funktionaliteten af ​​software, der leveres til dig som en del af Tjenesterne vil blive rettet. Ethvert materiale, der opnås ved brug af Tjenesterne sker på eget skøn og risiko, og du alene er ansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem eller en anden enhed eller tab af data, der skyldes sådanne materialer. Ingen oplysninger, være de mundtlige eller skriftlige, som du får fra Firmaet eller gennem eller fra Tjenesterne, vil skabe nogen som helst garanti ikke udtrykkeligt anført i Vilkårene. Desuden fraskriver Firmaet sig udtrykkeligt alle garantier og betingelser af nogen som helst slags i forbindelse med Webstedet, de Tjenester eller produkter, der købes gennem den ene eller den anden, uanset om udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til stiltiende garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, og ikke-krænkelse.
 15. ANSVARSBEGRÆNSNING. Du forstår og accepterer, at Firmaet, dets ledere, dets tilknyttede selskaber, og dets licensgivere er ikke ansvarlig over for dig for:
  1. alle direkte, indirekte, hændelige, særlige, følgeskader eller eksemplariske skader, der måtte pådrages af dig, uanset årsag og under hvilken som helst teori om erstatningsansvar. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, enhver form for tab af fortjeneste (uanset om direkte eller indirekte), tab af goodwill eller forretningsomdømme, tab af data, udgifter til indkøb af erstatningsvarer eller tjenester eller andre immaterielle tab; eller
  2. alle tab eller skader der måtte pådrages af dig, herunder men ikke begrænset til tab eller skade som følge af: (i) enhver lid, du har sat til fuldstændigheden, nøjagtigheden eller eksistensen af Indholdet, eller som følge af en forbindelse eller transaktion mellem dig og tredjemand; (ii) enhver måde, hvorpå Firmaet måtte ændre Tjenesterne, eller for nogen permanent eller midlertidig afbrydelse i leveringen af ​​Tjenesterne (eller nogen funktioner inden for tjenesterne); (iii) sletning af, korruption af, eller manglende lagring af Indhold; eller (iv) din forsømmelse af at holde din adgangskode eller kontooplysninger sikre og fortrolige. Begrænsningerne af Firmaets ansvar over for dig finder anvendelse uanset, om Firmaet er blevet informeret om eller burde have været bekendt med muligheden for sådanne opståede tab.


  Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller betingelser eller begrænsning eller ansvarsfraskrivelse for tab eller skade forårsaget af uagtsomhed, kontraktbrud eller brud på stiltiende vilkår eller hændelige skader eller følgeskader. Derfor vil kun de begrænsninger, som er lovlige i din jurisdiktion gælde for dig, og vores ansvar er begrænset til det maksimale omfang tilladt ved lov.
 16. Anerkendelse. Du anerkender og accepterer at: (a) at du har læst og forstået Vilkårene; (b) Vilkårene er fair, rimelige og ikke unødigt restriktive; og (c) du har haft mulighed for at konferere med en juridisk rådgiver efter eget valg, inden du accepterede Vilkårene.
 17. Overlevelse. Ved opsigelse af disse Vilkår vil bestemmelserne om intellektuel ejendomsret, Bidrag, konflikter med tredjeparter, erstatning, ansvarsfraskrivelse, begrænsning af ansvar, anerkendelse, overlevelse, og generelle bestemmelser overleve.
 18. Generelle bestemmelser.
  1. Meddelelser. Virksomheden kan sende dig meddelelser, herunder vedrørende ændringer af disse Vilkår, via mail, almindelig post eller opslag på Webstedet eller gennem Tjenesterne.
  2. Frafald. Ethvert frafald fra Firmaets side af eventuelle krænkelser eller manglende overholdelse af Vilkårene fra din side, skal være skriftlig og skal ikke fortolkes som, eller udgøre et fortsat frafald af en sådan bestemmelse, eller et frafald af nogen anden misligholdelse af, eller manglende overholdelse af, enhver anden bestemmelse i Vilkårene.
  3. Hele aftalen. Disse Vilkår og Privatlivspolitikken udgør hele enigheden mellem parterne med hensyn til, og erstatter alle tidligere enigheder eller aftaler, mundtlige eller skriftlige, vedrørende aftalens genstand.
  4. Advokatsalærer. I forbindelse med eventuelle tvister, der udspringer af disse Vilkår, skal den vindende part være berettiget til at inddrive alle omkostninger, herunder advokatsalærer, uanset om disse er afholdt under afviklingen, under retssagen i voldgift, efter appellen, eller under en eventuel konkursbehandling.
  5. Uafhængighed. Enhver bestemmelse i disse vilkår, der er ugyldig eller ikke kan håndhæves i en bestemt jurisdiktion, skal med hensyn til pågældende jurisdiktion være ineffektive i omfang af en sådan ugyldighed eller uanvendelighed uden at gøre de resterende bestemmelser i disse Vilkår ugyldige eller uanvendelige eller påvirke gyldigheden eller anvendeligheden af ​​eventuelle bestemmelser i disse Vilkår i nogen anden jurisdiktion.
  6. Afkald på nævningesag. Ved at acceptere disse Vilkår, gør parterne bevidst og frivilligt afkald på enhver ret, de har i henhold til gældende lovgivning til en nævningesag i enhver tvist, der udspringer af eller på nogen måde er forbundet med disse vilkår.
  7. Bindende virkning. Disse vilkår skal være bindende for og træde i kraft til fordel for aftalens parter og deres respektive efterfølgere, lovlige erhververe eller juridiske repræsentanter.
  8. Force Majeure. Firmaet anses ikke som værende i strid med disse Vilkår for så vidt som udførelsen af ​​dets forpligtelser eller forsøg på at udbedre en eventuel misligholdelse er forsinket, begrænset, eller forebygget på grund af force majeure, naturkatastrofer, regeringshandlinger eller nogen anden handling eller tilstand uden for selskabets rimelige kontrol.
  9. Fælles udarbejdelse. Hvis en tvetydighed eller et spørgsmål om hensigt opstår med hensyn til nogen bestemmelse i disse Vilkår, vil Vilkårene opfattes som om udarbejdet i fællesskab af parterne og ingen formodning eller bevisbyrde vil opstå, der favoriserer eller forfordeler parterne i kraft af ophavsret til nogen af bestemmelserne i disse Vilkår..
  10. Ikke-overdragelse. Denne aftale kan ikke overdrages af dig. Selskabet kan overdrage alle eller visse dele af denne aftale til enhver tid.

  KeepVid forbeholder sig ret til at søge alle retsmidler i loven og i egenkapitalen for enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.
 19.       
 20. Der er iboende farer i brugen af ​​enhver Software tilgængelig til download på internettet, og KeepVid Software formaner dig hermed til at sikre, at du helt forstår alle de risici, før du downloader nogen af ​​Softwaren (herunder uden begrænsning, potentialet infektion af dit system ved computervirus og tab af data). Du er alene ansvarlig for tilstrækkelig beskyttelse og backup af data og udstyr, der anvendes i forbindelse med nogen af ​​softwaren.
 21.       
 22. BILLEDER. Alle logoer, splash skærme, sidehoveder, billeder og grafik, der vises på dette site er servicemærker, varemærker og / eller handel kjole (samlet benævnt "Marks") i KeepVid eller dets tredjepartslicensgivere .. Medmindre udtrykkeligt tilladt heri, ved brug, kopiering, transmission, visning, ændre eller distribuere nogen mærker i nogen form eller på nogen måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra KeepVid er forbudt og kan krænke ophavsret, varemærke, privatlivets fred eller andre love i Kina.       
 23. ERSTATNING. Du accepterer at forsvare og holde keepvid, dets datterselskaber og deres funktionærer, direktører, agenter og medarbejdere skadesløse fra og mod alle krav, tab, skader, forpligtelser, omkostninger og udgifter, herunder advokatsalærer, som følge af eller relateret til din bruger indhold, brug af webstedet, eller overtrædelse af nogen af ​​disse vilkår.       
 24. FEEDBACK. Eventuelle kommentarer eller materialer, der sendes til KeepVid Software, herunder uden begrænsning tilbagemeldinger, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller alle relaterede oplysninger om softwaren, denne hjemmeside eller andre produkter, programmer eller tjenesteydelser af KeepVid Software ( "Feedback"), anses for at være ikke-fortrolige. KeepVid Software har ingen forpligtelse af nogen art med hensyn til en sådan feedback og kan frit gengive, bruge, videregive, udstille, vise, transformere, skabe afledte værker og distribuere Feedback til andre uden begrænsning og kan frit bruge ideer , koncepter, knowhow eller teknikker, der er indeholdt i en sådan Feedback til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der inkorporerer en sådan feedback.       
 25. reproduktioner. Eventuelle autoriserede reproduktioner af nogen af ​​de oplysninger, der er indeholdt heri skal omfatte ophavsret, varemærker eller andre ejendomsrettigheder legender KeepVid Software, på enhver kopi af de materialer, som du. Licensen til Softwaren og brugen af ​​dette website er underlagt lovgivningen i Kina og lovene i dit land.
 26.       
 27. COPYRIGHT. Copyright på denne hjemmeside (herunder uden begrænsning, tekst, grafik, logoer, lyde og software) ejes og licenseret af KeepVid. Alle materialer, der findes på dette site er beskyttet af kinesisk og international lov om ophavsret, og må ikke kopieres, reproduceres, distribueres, overføres, vises, offentliggjort tilpasset, eller behandlet i nogen form eller på nogen måde eller i nogen medier uden forudgående skriftlig tilladelse af KeepVid. Du må ikke ændre eller fjerne nogen copyright eller anden meddelelse fra kopier af indholdet.
 28.       
 29. varemærke. KeepVid er et varemærke tilhørende KeepVid Studio og juridisk beskyttet ved lov. Det må kun anvendes med forudgående skriftlig tilladelse fra KeepVid Studio i hvert enkelt tilfælde. Anvendelse af KeepVid varemærke til kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra KeepVid vil udgøre krænkelse af varemærker og unfair konkurrence i strid med loven.
 30.          
      Hvis du har spørgsmål, skal du indtaste vores kundeservicecenter om hjælp. Tak.

Merchant Billing Information: Advancer Limited

Merchant Billing Address: Third Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK

100% sikker & privatliv beskyttes

Udvid din video samling